Detail of book

Table of Content
Location marks: 56 070
Die Deutsche NATO-Politik : vom Ende des kalten Krieges bis zum Kampf gegen den Terrorismus
Published: Baden-Baden : Nomos , 2009
Pages: 393 s.
Language: němčina
ISBN: 978-3-8329-4141-3
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Po skončení studené války usilovaly všechny německé vlády o důležitou pozici a aktivní roli při probíhající transformaci Severoatlantické aliance ve změněné mezinárodní situaci. Autor analyzuje tento proces a sleduje, do jaké míry se Německu podařilo spoluvytvářet tuto transformaci a současně prosazovat své bezpečnostní a politické zájmy. Kniha je rozdělena na sedm kapitol a bibliografii. Po úvodní kapitole, v níž autor vymezuje předmět svého zkoumání a současný stav studované problematiky, se ve druhé a třetí kapitole zaměřuje na politiku Německa v NATO do r. 1990. Ve čtvrté kapitole analyzuje vztah a a úlohu Německa při obou vlnách rozšíření NATO. V páté kapitole zkoumá úlohu Německa při vojenské transformaci NATO a volbě způsobů zvládnutí krizových situací vzniklých na území bývalé Jugoslávie (Kosovo, Bosna a Hercegovina). Šestá kapitola je věnována politice Německa při volbě forem boje proti terorizmu v situaci po 11. září 2001 (Afghánistán, Irák). Sedmá kapitola obsahuje některé závěry a úvahy autora o výhledech do budoucna. Na konci knihy je bibliografie a ostatní zdroje, z nichž autor čerpal.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 56 070 56070 Availible