Detail of book

Table of Content
Location marks: 45 219
The New Europe into the 21st Century
Published: London : Hooder and Stoughton , 1996
Pages: 6, 432 s. :
Language: angličtina
ISBN: 0-340-64318-8 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Aktualizovaná kniha o Evropě (páté aktualizované vydání) od konce druhé světové války až do současnosti s důrazem na integrační snahy. Kniha popisuje vznik a vývoj integračních snah v západní Evropě. První integrační snahy souvisejí se vznikem Evropské unie a společného trhu v r. 1951.Dále se popisují různé integrační politiky, hospodářský růst v šedesátých letech, situace po prvním razantním zvýšení cen nafty v r. 1973, jehož následkem byla poměrně rychlá inflace a následná recese hospodářského rozvoje v letech 1979-1982 provázená zvýšením nezaměstnanosti a značnými problémy na regionální úrovni. Tyto problémy vedly také ke zpomalení integračních trendů od počátku osmdesátých let. Dalším integračním impulsem však bylo připojení Řecka, Španělska a Portugalska a sjednocení Německa. Snahy o integraci vyvrcholily vytvořením jednotného evropského trhu v lednu 1993 s cílem ve třech etapách dospět postupně do r. 1999 k zavedení jednotné evropské měny. Dalšího pokroku v integraci bylo dosaženo přistoupením Rakouska, Finska a Švédska k Evropské unii v r. 1995. Kniha se opírá o řadu statistických údajů, které byly pro toto její páté vydání aktualizovány k situaci na počátku devadesátých let.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 45 219 45219 Availible