Detail of book

Table of Content
Location marks: 44 839
The European Union : Readings on the Theory and Practice of European Integration
Published: London : Macmillan , 1995
Pages: 8, 309 s.
Language: angličtina
ISBN: 0-333-64675-4 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha byla původně zamýšlena jako doplněk ke standardním učebnicím o historii a praxi evropské integrace. Materiál je rozdělen do čtyř částí, z nichž první část představuje jakýsi historický úvod, v němž se čtenář seznámí s myšlenkami o nutnosti a formách evropské integrace tak, jak byly formulovány významnými evropskými politiky. Začíná se zde s názory Winstona S. Churchilla, dále se čtenář seznamuje s názory Roberta Schumana, přes Jeanna Monneta, Charlesa de Gaullea, Margaret Tchetcherovou až po Jacquese Delorse. V další části knihy byly chrakterizovány důvody a proces sjednocování Evropy v padesátých a šedesátých letech až po určitou stagnaci tohoto procesu v sedmdesátých letech až po jeho opětné oživení v realističtější formě v osmdesátých letech. Třetí a čtvrtá část knihy si klade za cíl především prohloubení znalostí studentů o současném stavu integrace, o měnové unii, Maastrichtské smlouvě, Evropských zájmových skupinách, o změnách, k nimž došlo během osmdesátých let a jejich vlivu na proces evropské integrace.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 44 839 44839 Availible