Detail of book

Table of Content
Location marks: 45 117
West European Terrorism and Counter-Terrorism : The Evolving Dynamic
Published: London : Macmillan , 1996
Pages: 13 232 s.
Language: angličtina
ISBN: 0-333-65461-7 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha se zabývá analýzou dynamiky západoevropského terorismu a antiteroristických aktivit Evropského společenství a Evropské unie od r. 1960. První polovina publikace je věnována zkoumání podstaty fenomenu terorismu, faktorům, které přispěly k jeho eskalaci od konce šedesátých let. Dále se zkoumají nové trendy přetrvávající až do devadesátých let. Druhá polovina knihy se soustřeďuje na vyhodnocení efektivnosti a vhodnosti nejnovějších antiteroristických aktivit v Evropské unii dohodnutých v Maastrichtu. Tento problém se zkoumá jak z hlediska dosažení profesionality, tak i z přijatelnosti z hlediska liberální demokracie. Poukazuje se však na to, že námitky proti opatřením dohodnutým v Maastrichtu mohou vést k nedostatečné spolupráci bezpečnostních složek zemí Evropské unie v této oblasti. Autoři upozorňují na nutnost odstranění překážek této spolupráce jako nezbytného předpokladu úspěšného boje dvanácti zemí Evropské unie proti rozvíjejícímu se terorismu.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 45 117 45117 Availible