Detail of paragraph

Table of Content
lab -----nam 22----- 450-
001 AN4258000000069675
003 
005 20180704114208.0
008 140807s2009 xr||||||||||||||||||czed
040 ## $aABC016$bcze
080 ## $a3$2MRF-sel
100 1# $aSuchardová, Hana$4aut
245 10 $aNadace Anny Lindhové a její základní hodnoty a činnost /$cHana Suchardová
610 27 $aEvropská unie
650 07 $aMezinárodní politika/vztahy
650 07 $azahraniční politika
650 07 $anadace
650 07 $acíle/úkoly$2czenas
651 #7 $aBlízký a Střední východ
651 #7 $aoblast Středozemního moře
653 0# $aAnna Lindh Foundation$avztahy EU-Středomoří$avztahy EU-Blízký a Střední východ$aEvropsko-středomořského partnerství$aEUROMED
773 0# $tBulletin Společnosti česko-arabské$gRoč. 17, č. 1 (2009), s. 20-22
910 ## $aABC016

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad DBV 4023414 Availible