Detail of book

Table of Content
Location marks: 45 112
Flexible Integration : Towards a More Effective and Democratic Europe
Published: London : Centre for Economic Policy Research , 1995
Pages: 18, 190 s. :
Language: angličtina
ISBN: 1-898128-22-7 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Evropská unie se nachází před obtížnými problémy souvisejícími s rozšířením o další státy. Kniha obsahuje úvahy akademických pracovníků ze šesti zemí k této problematice v době před mezivládní konferencí konanou v roce 1996. Uvádějí se důvody a argumenty ve prospěch provedení významných ekonomických , politických a legislativních reforem Evropské unie nutných k dosažení vhodného rozsahu a hloubky integrace, aby byly překonány rozpory mezi tzv. federalisty a antifederalisty. Navrhuje se větší pružnost (flexibilita) při zohledňování heterogenních zájmů v Evropě při zachování již dosažených výhod během integrace v minulosti. Navrhuje se kombinovat pevné závazky všech na nadnárodní bázi včetně kompetencí souvisejících s jednotným trhem, s dobrovolnou integrací formou otevřených partnerských vztahů v ostatních oblastech. Diskutuje se o řadě konkretních reforem, jejichž cílem má být např. posílení jednotného trhu, dosažení nakroekonomické koordinace, zohlednění různých názorů na společnou měnu, zavedení nadřazení evropských zákonů, dosažení větší efektivnosti rozhodování, přičemž by rozhodující činitel měl být ve větší míře přímo zodpovědný občanům Evropy.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 45 112 45112 Availible