Detail of book

Table of Content
Location marks: 46 199
Africa and the International System : The Politics of State Survival
Published: Cambridge : Cambridge University Press , 1998
Pages: 12, 340 s
Language: angličtina
ISBN: 0-521-57668-7 :
Recenze: In: Mezinárodní vztahy , Roč. 33, č. 2 (1998), s. 132-135.
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Hnutí za nezávislost v Africe vedlo ke vzniku nejchudších a nejslabších států světa, které mají často velmi uměle vytvořené hranice. Autor se v knize zabývá otázkou, jak tyto státy v minulosti přežívaly, a jaké jsou perspektivy jejich přežití v budoucnosti. Mezinárodní prostředí, které na počátku pomáhalo vzniku těchto států, se v současnosti stává stále větší hrozbou pro vládce v afrických zemích. Tento vývoj je zčásti důsledkem politických a ekonomických problémů ve sledovaných zemích a zčásti důsledkem celkového vývoje ve světě, na který však tyto státy mají jen velmi omezený vliv. Autor upozorňuje na to, že obvyklé mezinárodní konvence směřující k udržení suverenity států místní vládci často zneužili ke svým osobním cílům a k upevnění vlastní mci. Dalším problémem jsou pak často partyzánské války, které narušují suverenitu těchto států. Uplatňování západních koncepcí v těchto slabých afrických státech se jeví autorovi jako nešikovné, neuspokojivé a zmatené. Ch. Clapham zároveň upozorňuje na některé tragické důsledky uplatňování těchto koncepcí v afrických státech. Kniha je rozdělena do tří částí. První část obsahuje úvahy zaměřené na vztah suverenity afrických států ke globální politice a globalizaci. Druhá část analyzuje vhodné modely spojenectví od doby po skončení koloniální éry až po současné období charakterizované skončením studené války. Třetí část zkoumá různé možnosti a strategie v boji proti rozkladu slabých afrických států. Text je doplněn vysvětlujícími poznámkami, bibliografií a jmenným a věcným rejstříkem.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 46 199 46199 Availible