Detail of book

Table of Content
Location marks: D 21 628
The Baltic States : Problems and Prospects of Membership in the European Union
Published: Baden-Baden : Nomos , 1998
Pages: 130 s. :
Language: angličtina
ISBN: 3-7890-5591-3
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Od roku 1991, kdy Estonsko, Lotyšsko a Litva získaly nezávislost, nastaly v těchto zemích radikální politické a ekonomické změny. Především to bylo znovunastolení demokracie a orientace jejich ekonomik na volný trh. Ačkoliv geograficky byly tyto země vždy součástí Evropy, železná opona je izolovala od zbytku našeho kontinentu. Jejich snahy dnes zákonitě vedou k začlenění do evropských struktur, a to zejména do Evropské unie. Jejich důvody jsou psychologické, bezpečnostní a ekonomické. Úvodní kapitoly publikace pojednávají o vztazích mezi Evropskou unií a baltskými státy a mezi baltskými státy a ostatními kandidátskými zeměmi Evropské unie. V dalších kapitolách autor popisuje ekonomické a politické poměry v baltských státech. Podrobně se zabývá problematikou lidských práv, menšin, občanských práv, parlamantních a prezidentských voleb. Uvádí počty obyvatel a demografické faktory. Zabývá se rovněž historickými i současnými otázkami souvisejícícmi s občanstvím, s naturalizací a s národním jazykem. Zmiňuje se i o separatistickém hnutí a o kriminalitě. Poslední kapitola se věnuje zahraniční politice a postoji vybraných států (Německa, Polska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Spojených státpů amerických) k baltským zemím, jakož i otázce jednotného postupu baltských států vůči Evropské unii a Severoatlantické alianci. Publikace zkoumá rozvoj Estonska, Lotyšska a Litvy z baltské perspektivy. Autor, rodem Lotyš, se snaží podrobně přiblížit problematiku oblasti, a to z jiného pohledu, než je oficiální postoj Evropské unie. Publikace je doplněna tabulkami. grafy, mapami, seznamem zkratek a výběrovou bibliografií.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad D 21 628 21628 Availible