Detail of book

Table of Content
Location marks: 46 478
The European Union as a Global Actor
Published: London : Routledge , 1999
Pages: 11, 316 s. :
Language: angličtina
ISBN: 0-415-15053-1
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha se zabývá charakteristikou Evropské unie jako globálního činitele ve světové politice a ekonomice, který je důležitým partnerem i oponentem Spojených států amerických. Evropská unie jako globální činitel ve světě však nemůže být zároveň pojímána jako analogie národního státu. V knize se zkoumají zejména následující problémy: konsistentnost a úloha Evropské unie jako světového globálního činitele, obchodní vztahy Evropské unie jako jeden z nejdůležitějších momentů jejího vnějšího působení, působení Evropské unie v oblasti ekologické politiky, vztahy Sever-Jih, vztahy ke Středomoří, vztahy k zemím střední a východní Evropy, problematika společné zahraniční a bezpečnostní politiky států Evropské unie, problematika obrany, problémy evropské identity. Text je doplněn řadou obrázků a tabulek, jejichž seznam je spolu se zkratkami uveden na začátku knihy. Na konci knihy jsou pak uvedeny poznámky, bibliografie a jmenný a věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 46 478 46478 Availible