Detail of book

Table of Content
Location marks: 46 543
Russian mafia in America : immigration, culture and crime
Published: Boston : Northeastern University , 1998
Pages: 16, 303 s. :
Language: angličtina
ISBN: 1-55553-374-4
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha popisuje ruský organizovaný zločin tak, jak se projevuje zejména v posledním desetiletí ve Spojených státech amerických. Autoři použili při analýze tohoto jevu tzv. síťovou analýzu. Vycházeli převážně z projektu výzkumu ve třech státech Spojených států amerických: New York, Pennsylvanie a New Jersey. Během výzkumu měli přístup ke všem datům z procesů, měli možnost hovořit s vyšetřovateli i s odborníky z Ruska. Kniha je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola má úvodní charakter, druhá vymezuje pojem organizovaný zločin. Třetí kapitola sleduje první vlivy ruské migrace do Spojených států amerických, čtvrtá kapitola se zaměřuje na příchod tzv. "nových Rusů" do Spojených států amerických v posledním desetiletí, pátá kapitola popisuje ruskou zločineckou tradici z období Sovětského svazu, šestá, sedmá a osmá kapitola popisuje strukturu zločineckých aktivit mezi novými emigranty z období bývalého Sovětského svazu. Devátá kapitola popisuje názory sovětských emigrantů na zločineckou aktivitu emigrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu. V závěrečné kapitole dochází autoři k překvapivému závěru, že ruský organizovaný zločin ve Spojených státech amerických není výlučně ruský, jeho organizace nemá charakter mafie, není ani v obvyklém slova smyslu organizován. Jde tak vlastně o zločineckou aktivitu nového typu. Text knihy je doplněn obrázky, tabulkami, statistickými dodatky a popisem použité metody síťové analýzy. Na konci knihy jsou vysvětlivky a jmenný a věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 46 543 46543 Availible