State collection

Doc Tytuł Count works Count items Last date
Total 89930 116198
  AN Artykuły 19912 19928 20.08.2020
  AV E-zdroj 5767 5776 31.07.2020
  DR Drobné tisky 6534 6560 17.07.2020
  KN Książka 52514 53635 12.08.2020
  PE Periodyki 356 25318 30.04.2019
  RO Roczniki 4847 4981 17.07.2020