State collection

Doc Tytuł Count works Count items Last date
Total 89133 115169
  AN Artykuły 19299 19315 24.04.2020
  AV E-zdroj 5687 5695 23.04.2020
  DR Drobné tisky 6534 6560 14.04.2020
  KN Książka 52415 53519 21.04.2020
  PE Periodyki 356 25104 30.04.2019
  RO Roczniki 4842 4976 05.03.2020