Szczegóły artykułu

Spis treści
Sygnatury: 408 č 4/2018
Security Council Resolution 2242 on women, peace and security : progressive gains or dangerous development?
?
Source: Global society -- Vol. 32, no. 4 (2018), p. 374-394
Język: angličtina
??
Anotace ze serveru Obalkyknih.cz:

Rozpis woluminów

Lokacja where Total: Wypożyczone absencyjnie: Absencyjnie: Prezencyjnie:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokacja Sygnatura Numer książki Stan Wielkiego postu Order from store
  ÚMV - sklad 408 č 4/2018 4026319 Do dyspozycji