Wyświetlono rekordy od 1 26 całkowitej 26 (969 ms)
Doc Sygnatury Autor Tytuł Część Rok
KN E 11 154 ? 1964
KN 61 726 ? 2015
KN 55 175 ? 2007
KN E 41 849 ? 1988
KN 22 897 1969
KN 56 822 PK 2010
KN 55 708 2009
KN 55 410/1 1. 2008
KN 55 622 2005
KN 53 531 2004
KN E 40 854 ? 1986
KN 29 758 1976
KN E 28 199 1974
KN 24 952 ? 1969
KN E 20 966 ? 1967
KN E 17 914 1967
KN 17 334 1966
KN E 15 348 ? 1966
KN E 20 152 ? 1964
KN 13 834 1964
KN 12 210 ? 1964
KN E 34 374 ? 1963
KN E 7 929 ? 1962
KN E 10 383 ? 1962
KN E 12 315 ? 1961
AN MP 2/2010 ? 2010 /002
RSS
Prawie przeszukujesz 90 059 tytułów I 115 720 woluminów. State collection