Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Drulák, Petr, 1972-


Citácia: ANL
Citácia: Petr Drulák: Záblesk v totalitní temnotě - pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu (Mezinárodní vztahy, Roč. 37, č. 1, 2002)
Citácia: www(VSE)
Citácia: Ústav mezinárodních vztahů
Narozen 16.9.1972. Doc., Ing., PhD., politolog, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, přednášející Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK. Práce k tematice české zahraniční politiky, zemí Beneluxu, politických aspektů evropské integrace a k teorii mezinárodních vzrahů.