Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Wilson, Andrew, 1961-


Citace: Andrew Wilson: Virtual politics
Citace: LC (Names), cit. 24. 5. 2012
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 24. 5. 2012
Citace: Jeho: Belarus
Historik a politolog, slavista, zabývá se východní Evropou, zejména Ukrajinou a Běloruskem.