Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Wilson, Andrew, 1961-


Citácia: Andrew Wilson: Virtual politics
Citácia: LC (Names), cit. 24. 5. 2012
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 24. 5. 2012
Citácia: Jeho: Belarus
Historik a politolog, slavista, zabývá se východní Evropou, zejména Ukrajinou a Běloruskem.