Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hrbek, Ivan, 1923-1993


Citace: J. Tomeš: Český biografický slovník XX. století
Citace: PNP-LA
Citace: www(Obec překladatelů)
Citace: Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
Narozen 20. 6. 1923 v Praze, zemřel 20. 3. 1993. PhDr., CSc., arabista, islamista a afrikanista, historik, práce a překlady z oboru, publikoval též populárně historické práce o objevných cestách, o válečných lodích a námořních bitvách.