Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lacina, Karel, 1943-


Citácia: PNP-LA
Citácia: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2001
Narozen 5.3.1943. Prof., PhDr., DrSc., filozof a historik. Publikace z oboru marketingu a managementu, řízení obcí, systémů veřejné správy a mezinárodně-politické problematiky rozvojových zemí.