Skip to main content

Authority detail

Matějka, Zdeněk, 1935 září 19.-
Citation: ANL
Citation: Zdeněk Matějka: Jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy (Historie a vojenství, Roč. 54, č. 3 (2005), s. 4-19)
Citation: Jeho: Povolání diplomat

Show works by given autority
Show works about given autority