Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Matějka, Zdeněk, 1935 září 19.-


Citation: ANL
Citation: Zdeněk Matějka: Jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy (Historie a vojenství, Roč. 54, č. 3 (2005), s. 4-19)
Citation: Jeho: Povolání diplomat
Narozen 19. 9. 1935 ve Zdicích. JUDr., velvyslanec v USA a Indii, práce o mezinárodních a veřejných vztazích, diplomacii, historii Varšavské smlouvy.