Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Pomahač, Richard, 1953-


Citation: Seznam osob Univerzity Karlovy 1998
Narozen 16.8.1953 v Praze. Doc., JUDr., CSc., vysokoškolský pedagog, práce z oboru správního práva a správní vědy, práce o evropském právu.