Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Šturma, Pavel, 1963-


Citation: Kurs mezinárodního ekonomického práva
Narozen v r. 1963. Právník. Publikace z oboru mezinárodního hospodářského práva a lidských práv. Vysokoškolské učebnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.