Skip to main content

Autorität DetailBände: S.06.01 ... Řízení, obecně
Bände: S.08.01 ... Instituce, obecně
Bände: subsidiarita
Bände: attributions
Bände: Kompetenz (Zuständigkeit)