Skip to main content

Detail autorityVazby: právní řád
Vazby: veřejné právo
Vazby: občanské právo
Vazby: F.01.06 ... Hospodářské právo
Vazby: J.08 ... Správní právo
Vazby: J.11 ... Soukromé právo
Vazby: Q.09 ... Pracovní právo
Vazby: bezpečnost práce
Vazby: kolektivní smlouvy
Vazby: právo na kolektivní vyjednávání
Vazby: Employment law
Vazby: Arbeitsgerichtsbarkeit
Vazby: Kollektivarbeitsrecht
Vazby: Individualarbeitsrecht
Vazby: Collective labour law
Vazby: Individual labour law
Vazby: droit du travail collectif
Vazby: droit du travail individuel