Skip to main content

Detail autorityVazby: utváření veřejného mínění
Vazby: informace a komunikace
Vazby: P.02 ... Informační sektor
Vazby: P.04.01 ... Masmédia, obecně
Vazby: působení masmédií
Vazby: programy masmédií
Vazby: noviny
Vazby: tisk
Vazby: tištěná média
Vazby: prospekty
Vazby: rozhlas
Vazby: televize
Vazby: databanky
Vazby: časopisy
Vazby: audiovizuální média
Vazby: dokumentární film
Vazby: organe d'un groupement/d'une association
Vazby: publication d'un groupement/d'une association
Vazby: hromadné sdělovací prostředky