Skip to main content

Detail autorityVazby: zahraničněpolitická opatření
Vazby: A.08.06 ... Zahraničněpolitická opatření
Vazby: B.03.02 ... Vojenská zahraničněpolitická opatření
Vazby: Military measures in foreign policy
Vazby: Foreign policy military measures
Vazby: Außenpolitische militärische Maßnahmen