Skip to main content

Detail autorityVazby: urovnávání mezinárodních konfliktů
Vazby: výsledek jednání
Vazby: urovnání konfliktů
Vazby: řešení konfliktů
Vazby: A.11.03 ... Prevence/Řešení mezinárodních konfliktů
Vazby: D.11.03 ... Mezinárodní soudní řízení/Mezinárodní arbitráž (rozhodčí řízení)
Vazby: Nonjudicial dispute settlement
Vazby: règlement non judiciaire des conflits internationaux
Vazby: Nichtrichterliche internationale Streitbeilegung
Vazby: urovnání mezinárodních sporů jednáním