Skip to main content

Detail autorityVazby: G.06.03 ... Názory/Postoje
Vazby: P.05 ... Sociální dialog
Vazby: Z.03.08 ... Materiály z oblasti masmédií
Vazby: Public opinion research
Vazby: étude d'opinion
Vazby: recherche sur l'opinion
Vazby: Meinungsforschung
Vazby: Demoskopie
Vazby: Opinion polls
Vazby: Opinion research
Vazby: Meinungsumfrage
Vazby: výzkum v oblasti veřejného mínění