Skip to main content

Authority detailRelations: sankce
Relations: D.09.02 ... Vedení ozbrojených konfliktů (mezinárodní právo)
Relations: D.11.02 ... Opatření proti porušování mezinárodního práva
Relations: jednostranná opatření přijímaná státy v souladu s mezinárodním právem
Relations: Sanction for violation of international law (principle)
Relations: sanction des violations du droit international (principe)
Relations: Völkerrechtliche Sanktionen
Relations: Sanktion von Völkerrechtsverletzung (Prinzip)
Relations: sankce při porušení mezinárodního práva (princip)