Skip to main content

Detail autorityVazby: urovnávání mezinárodních konfliktů
Vazby: A.11.02 ... Mezinárodní udržování míru
Vazby: A.11.03 ... Prevence/Řešení mezinárodních konfliktů
Vazby: A.11.06 ... Urovnávání mezinárodních konfliktů
Vazby: D.09.02 ... Vedení ozbrojených konfliktů (mezinárodní právo)
Vazby: D.11.03 ... Mezinárodní soudní řízení/Mezinárodní arbitráž (rozhodčí řízení)
Vazby: Peaceful settlement of disputes
Vazby: règlement pacifique des litiges
Vazby: règlement pacifique des conflits
Vazby: Friedliche Regelung von Streitfällen
Vazby: Friedliche Beilegung von Streitfällen
Vazby: Friedliche Konfliktregelung
Vazby: mírové řešení sporů
Vazby: Peaceful settlement of conflicts
Vazby: Friedliche Regelung von Konflikten
Vazby: urovnání mezinárodních sporů