Skip to main content

Detail autorityVazby: postavení a role v mezinárodním systému
Vazby: A.02.02 ... Postavení a role v mezinárodních systémech
Vazby: Minor powers
Vazby: Small states
Vazby: Kleinstaaten
Vazby: malé státy