Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Friedl, Jiří, 1976-


Citace: ANL
Citace: www(Databáze knih), cit. 7. 7. 2016
Citace: Jiří Friedl: Československé představy o vojenských otázkách a systému velení během jednání o čs.-polské konfederaci 1940-1943 (Historie a vojenství, Roč. 51, č. 1, 2002)
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Narozen 1976 v Zábřehu na Moravě. Doc., PhDr., Ph.D., historik, specializace na dějiny 20. století.