Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Königová, Lucie, 1975-

Konigová, Lucie,
Citácia: ANL
Citácia: Lucie Königová: Odpověď na polemiku (Mezinárodní vztahy, Roč. 36, č. 4, 2001)
Citácia: Mezinárodníá vztahy 3/2006
Narozena 1975. Výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů, šéfredaktorka časopisu Mezinárodní politika, publicistka.