Skip to main content

Authority detail

Königová, Lucie, 1975-
Konigová, Lucie,Citation: ANL
Citation: Lucie Königová: Odpověď na polemiku (Mezinárodní vztahy, Roč. 36, č. 4, 2001)
Citation: Mezinárodníá vztahy 3/2006

Show works by given autority
Show works about given autority