Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kopal, Jiří


Citation: J. Kopal: Občan, zákon a policie
Právník.