Skip to main content

Detail autority

Ort, Alexandr, 1926-2014
Citace: Ort, Alexandr: Česká zahraniční politika. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Citace: Lexikon současných českých historiků
Citace: PNP-LA
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 6. 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Ort

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě