Skip to main content

Autorität Detail

Ort, Alexandr, 1926-2014
Citation: Ort, Alexandr: Česká zahraniční politika. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Citation: Lexikon současných českých historiků
Citation: PNP-LA
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 6. 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Ort

Show works by given autority
Show works about given autority