Skip to main content

Detal kartoteki

Nagłówek: Ort, Alexandr, 1926-2014


Citation: Ort, Alexandr: Česká zahraniční politika. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Citation: Lexikon současných českých historiků
Citation: PNP-LA
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 6. 2014
Narozen 20. 9. 1926 v Klatovech, zemřel 14. 6. 2014 v Klatovech. Prof., RSDr., DrSc., historik a politolog, vysokoškolský pedagog, specializace na moderní politické dějiny a práce z oboru zahraniční politiky, překlady z ruštiny a francouzštiny.