Skip to main content

Detail autority

Ort, Alexandr, 1926-2014
Citácia: Ort, Alexandr: Česká zahraniční politika. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Citácia: Lexikon současných českých historiků
Citácia: PNP-LA
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 6. 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Ort

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite