Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Scheu, Harald Christian, 1969-

Relations: Scheu, Harald C., 1969-

Citation: Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998
Citation: Koldinská, Kristina - Scheu, Harald C. - Štefko, Martin (eds.): Sociální integrace cizinců, 2016
Narozen 1. 7. 1969 v Neckermarktu (Rakousko), žije v ČR. Právník, působí na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK.