Výsledky vyhledávání | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/598974/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Scheu, Harald Christian, 1969- Suverenita státu v mezinárodním právu Scheu, Harald Christian, 1969- International Legal Aspects of the Fight Against Terrorism Scheu, Harald Christian, 1969- Evropská ústava po přijetí Charty základních práv Scheu, Harald Christian, 1969- Rakouské předsednictví v Radě EU Scheu, Harald Christian, 1969- Perspektivy rusko-čečenského míru Scheu, Harald Christian, 1969- Postoj Rakouska k rozšíření EU na východ Scheu, Harald Christian, 1969- Vznik nového státu a jeho uznání v mezinárodním právu Scheu, Harald Christian, 1969- Migrace a kulturní konflikty Koncepce komunitárního práva v praxi Evropského soudního dvora a v právní teorii Scheu, Harald Christian, 1969- Právní aspekty boje proti terorismu = Legal aspects of counter-terrorism Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo Scheu, Harald Christian, 1969- Opatření v souvislosti s implementací Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení do vnitrostátního práva : výzkumný projekt RB 2 Scheu, Harald Christian, 1969- Všeobecná deklarace lidských práv ve světle vývoje mezinárodního práva Scheu, Harald Christian, 1969- Dilema Mezinárodního soudního dvora ve věci kosovské nezávislosti Scheu, Harald Christian, 1969-