Výsledky vyhledávání | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/rss?q=%C4%8Desk%C3%A1%20republika&s=-26&sd=ASC&page=1 Výsledky vyhledávání Mosty : česko-slovenský dvojtýždeník Podkarpatská Rus : časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi Czech armed forces today = armáda České republiky dnes Bonnský rozsudek se týká také našich členů, řekl Čermín Kovařík, Jan Hlavní události ve vztazích mezi ČR a EU v roce 1997 : soubory článků Ano a ne Kremlička, Eduard Naše společnost : časopis Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. The Czech perspectives on the Maghreb and the Middle East Brtnický, Michael Armádní ročenka 1995 Úvodní slovo ministra J. Zieleniece k přednášce státního tajemníka USA Warrena Christophera Zieleniec, Josef, 1946- Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci Češi a Němci v Evropě 1995 Schröder, Jürgen Přeshraniční spolupráce s Německem a Rakouskem = Cross-Border Cooperation with German and Austria : Projekta pro 1994 a 1995 Právo Sbírka zákonů České republiky Národní pojištění : odborný měsíčník Parlamentní zpravodaj Pohledy Zpravodaj Společnosti přátel Itálie Zahraniční politika České republiky : Data